Per Kirkebys metode

v/ Kunsthistoriker Ane Hejlskov Larsen  

mandag 14. januar 2019 kl. 19:00
1 gang
TFO og FU

I foredraget har Ane Hejlskov Larsen fokus på Per Kirkebys særlige billedmetode. Den Kirkebyske metode består i at danne billeder ud fra andres billeder – både fra kunsthistorien, egne fotos og massekulturen. Han kaldte sig derfor som ung kunstner for eklektiker – en kunstner, der låner andres motiver og forvandler dem til noget helt andet. Denne metodik benyttede Kirkeby i hele sin produktion, hvad enten han arbejdede i ler, i bronze, i maleri, i film eller med ord. Ane Hejlskov Larsen vil vise, hvordan denne metode opstod og udviklede sig på tværs af de forskellig medier, som Kirkeby benyttede sig af, og hvordan forståelsen af denne metode kan være et greb til at fortolke Kirkebys kunst på.