Peter Brandes og Maja Lisa Engelhardt – Hvad er der på spil

v/ Kunsthistoriker mag. art. Gitte Tandrup  

tirsdag 29. november 2016 kl. 17:15
1 gang
Folkeuniversitetet i Vallensbæk

Brandes og Engelhardt har markeret sig stærkt på den danske kunstscene. De har skabt en stor del af vores visuelle horisont. De maler ud fra en hård klangbund, fuld af sorg, smerte, ensomhed, mistillid. De bærer dette med sig fra deres egne liv og deres generelle opfattelse af det moderne menneskes tragiske situation. De vil gerne finde lys og ånd, men det må hentes i en verden, hvor det jordbundne synes langt væk. Hvor er der noget, der skaber bånd til livet? Deres værker leder efter tegn med gyldighed. Man ser mennesket balancerende på sine knæ. Eller man skal lede efter mennesket bag slør af lys og farve. Peter Brandes’ billeder er på én gang sørgmodige og kraftfulde at være sammen med. De giver vores følelser et æstetisk rum at være i. Farver og former flyder intenst og brændende af sted. Med traditionen i værktøjskassen arbejder han sig ind i det mytiske materiale. Foredraget vil indkredse Brandes’ og Engelhardts billedverden gennem enkelte bibelske motiver, som Kristus i Emmaus, Noli me tangere med Maria Magdalenes møde med Jesus, Jakobs kamp og Korsfæstelsesmotivet. Andre store danske kirkekunstnere vil også blive inddraget. Det gælder blandt andre Arne Haugen Sørensen, Sven Havsteen Mikkelsen, Bodil Kaalund og Per Kirkeby. Hvad er det for billedfortællinger, der udfolder sig i de mange nye kirkeudsmykninger?

For eventuelle spørgsmål henvendelse til Lene Højstrup på folkivall@gmail.com eller tlf. 30551243.

 

 


Det koster kr. 75,- at deltage + gebyr, i alt ca. kr. 80,-.