Pilgrimsvandring. Ekskursion til Pilgrimshuset og klosteret i Maribo

v/ Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith  

søndag 02. april 2017 kl. 14:00
1 gang
Folkeuniversitetet i Nysted

Pilgrimspræst Elizabeth Knox-Seith vil modtage os i Pilgrimshuset og præsentere det for os. Herefter holder hun et foredrag, hvor pilgrimstanken belyses generelt og sættes i et historisk og nutidigt perspektiv. Blandt andet vil de 7 pilgrimsord blive gennemgået og uddybet. Desuden vil hun fortælle om de pilgrimsinitiativer, der siden foråret 2013 har været arbejdet med i Lolland-Falster Stift. Disse har mundet ud i det nye pilgrimshus i Maribo og kortlagte, velbeskrevne nye pilgrimsruter.

Efter kaffen vil vi gå en mini-pilgrimsvandring til klosteret, hvor vi modtages af nonnerne, som vil fortælle lidt om klosterlivet. Der vil blive lejlighed til at overvære tidebønnen ca. kl. 16.15, hvis man er interesseret.

Transport i privatbiler. Kørelejlighed kan arrangeres med afgang fra Nysted Brugs kl. 13.30. Ankomst Pilgrimshuset, Klostergade 16-20, Maribo, kl. 14. Dette er også mødested for selvkørende.


Tilmelding senest den 29. marts 2017 på mail: embruunh@gmail.com eller tlf. 29364824 med oplysning om man kører selv eller har brug for transport.
90 kr. inkl. kaffe/te og kage