Psykiatriens mange ansigter

v/ Professor, overlæge, dr.med. Jørgen Aagaard, Århus Universitetshospital  

onsdag 14. september 2016 kl. 19:30
1 gang
Folkeuniversitetet i Lemvig

Jørgen Aagaard har forsket i sammenhængen imellem psykosociale og biologiske risikofaktorer for psykiske sygdomme, evaluering af distriktspsykiatri, psykiatrisk kvalitetssikringsdatabaser, opsøgende psykoseteams og de svært psykisk syge. J. Aagaard vil beskrive psykiatrisk forskning i dag, dens områder og metoder. J. Aagaard vil ud fra egen forskning beskrive, hvordan kliniske forskning bl.a. i evidensbaseret medicin omsættes til behandling af mennesker med psykiske sygdomme.