Psykiatriens mange ansigter

v/ Forskningsoverlæge, ph.d., klinisk lektor, dr.med. Hans Jørgen Søgaard, Institut for Klinisk Medicin og Psykiatrisk Forskningsenhed Vest, Herning Sygehus  

tirsdag 20. september 2016 kl. 19:30
1 gang
Folkeuniversitet i Lemvig

Hans Jørgen Søgaard vil ud fra egen forskning beskrive relationerne mellem arbejdsmarkedet, langtidssygemelding og psykisk lidelse. H.J. Søgaard vil redegøre for undersøgelse og behandling af mennesker med stress, angst og depression. H.J Søgaard vil desuden fortælle, hvordan undersøgelse og behandling af mennesker med psykiatriske lidelser er organiseret i Regionspsykiatrien Vest.