Putin og Rusland – 4 forelæsninger

 

tirsdag 29. september 2015 kl. 15:30
4 gange
-

Tirsdag 29.09.: Ukraine er ikke Rusland, v. Mette Skak, lektor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet.

Ud fra nogle dugfriske rejseindtryk fra Kiev vil foredraget belyse Ukraines svære sikkerhedspolitiske og økonomisk-politiske situation. Budskabet i foredraget er, at Ukraine ikke er Rusland, og at danskerne roligt kan tage til det centrale og vestlige Ukraine. De vil opleve et spændende land, der modsat Rusland søger at frigøre sig fra stalinismen.

Tirsdag 06.10.: Verden set fra Moskva, v. Karsten Jakob Møller, generalmajor og senioranalytiker.

Efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 bestræbte Rusland sig på at blive integreret på den ene eller anden måde i Den Vestlige Verdens institutioner. Denne politik fortsatte helt frem til 2005/06, hvorefter Rusland forlod Vesten*. Forud var gået en række skuffelser og tilbageslag, der kort kan beskrives som Vestens uvilje mod et ligeværdigt samarbejde og manglende hensyntagen til legitime russiske nationale interesser. Rusland ville behandles som en stormagt og ville derfor med i Den Vestlige Verdens “Formandsskab”, hvilket blev afvist gang på gang. Rusland har derfor valgt en selvstændig udenrigspolitik, der ofte er i konflikt med vestlige interesser. Rusland søger nye allierede i de såkaldte BRIKS-lande: Brasilien, Indien, Kina og Sydafrika, først og fremmest Kina. Ruslands fremfærd i Ukraine viser, at man ikke viger tilbage for anvendelse af væbnet magt. Spørgsmålet rejser sig derfor: Hvordan vil Rusland varetage sine udenrigs- og sikkerhedspolitiske interesser i de kommende år, herunder også i det arktiske område?

*Jfr. Dmitri Trenin i Foreign Affairs July/August issue 2006.

Tirsdag 20.10.: Baggrunden for Putins popularitet i Rusland v. Jens Jørgen Nielsen, cand.mag. (Niels Brock).

I dette foredrag ser vi på baggrunden for Putins popularitet i den russiske befolkning, altså et tilbageblik startende med perestrojka over Jeltsin til Putin. Herefter vil vi se på de gængse uoverensstemmelser mellem den typisk vestlige optik og så den russiske. Mit oplæg vil forme sig som en kritik af den typiske vestlige opfattelse af Rusland og Putin, bl.a. byggende på en universalistisk tilgang – i et vist omfang sat over for den ortodokse kirke og den russiske nationalisme.

Tirsdag 27.10.: Rusland og den kolde krig. , v. Søren Riishøj, lektor, cand.mag. (SDU).

Rusland og den kolde krig – med udgangspunkt i økonomien, sanktionerne og forsøgene på at omstille og modernisere den russiske økonomi.

 

Alle 4 gange kl. 15:30 på Alsion.

29.09.; 06.10.; 27.10. i lokale M201.

20.10.: “Den røde boks” (M304-07).


360,-