Reformationens religionskrige- og deres aktualitet

v/ Dr.scient.pol. Gorm Harste  

tirsdag 24. oktober 2017 kl. 14:30
1 gang
Viborg Folkeuniversitet

Allerede før Martin Luther advarede Erasmus fra Rotterdam mod, at en for stædigt gennemført reformation kunne føre til ubønhørlige religionskrige. Forenklet sagt fastholdt den katolske kirke en stærk centralisering og frygtede, at trykpressen, oversættelse og optryk af Bibelen kunne skabe grobund for en uhåndterlig decentralisering. Konflikterne steg til uanede højder og kulminerede med trediveårskrigen mellem protestanter og katolikker.

Gorm Harste er dr.scient.pol. ved institut for statskundskab, Aarhus universitet.