Reformationsjubilæet 1517-2017

v/ Mikkel Leth Jespersen m.fl.  

onsdag 01. februar 2017 kl. 15:30
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Den 01.02: Reformationen i Sønderjylland, v. museumsinspektør, ph.d. Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland

Reformationen kom til Danmark gennem Sønderjylland. Det var i Haderslev og Tørning len, at hertug Christian (3.) først reformerede kirken i tråd med Luthers tanker. Da Christian 3. senere blev konge i Danmark overtog hans yngre bror, hertug Hans den Ældre, reformationsprojektet i Sønderjylland, og nu blev hele samfundet indrettet efter Luthers anvisninger.

 

Den 08.02.: Luther som social reformator, v professor Jørn Henrik Petersen, SDU

Luther er mest kendt som teologisk reformator, men han var samtidig samfundsmæssig kritiker og reformator. Forelæsningen præsenterer Luther som social tænker og hans syn på senmiddelalderens gryende kapitalisme samt hans nye syn på fattigdom og fattigforsørgelse.

 

Den 22.02.: Tilbage til det kloster hvorfra Luther brød ud! V. lektor, ph.d. Pia Søltoft, KU

 

Kierkegaard satte Luther meget højt, men alligevel var han langt fra tilfreds med Reformationen.

Han mente ganske enkelt, at nåden var blevet for billig! Kierkegaard fandt, at kristendomsforkyndelsen efter Luther lagde al for ensidig vægt på tilgivelsens gave. Og derfor helt undlod at betone den fordring, der ligger i kristendommens krav om, at et menneske skal elske – sig selv og sin nabo lige så. Forelæsningen indfører på en ligefrem tilgængelig måde i Kierkegaards opfattelse af Luther og Reformationen.

 

Forelæsningerne arrangeres i samarbejde med Præsidiet for Reformationsjubilæet i Danmark og med støtte fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Forelæsningerne er derfor gratis, men aht lokale mv. er tilmelding nødvendig.

 


Gratis