Religiøse årsager til den slesvigske udvandring til USA 1864-1914

v/ Cand.mag. Jan Pøhlmann Jessen  

lørdag 30. september 2017 kl. 10:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland


30 kr. ved indgangen