Retsbetjente

v/ Torben Albret Kristensen, cand.mag.  

lørdag 14. oktober 2017 kl. 13:00
1 gang
Folkeuniversitetet i Nykøbing F.
Indtil retsreformen 1919 varetog retsbetjenten (by-, herreds- eller birkefogden) en lang række opgaver, der satte ham i forbindelse med lokalbefolkningen på den ene eller anden måde. Han var dommer og politimester, skifteforvalter og foged, lægdsforstander og notarius publicus. Han forrettede borgerlige vielser og udstedte næringsbeviser samt en hel masse andet.I løbet af foredraget vil jeg præsentere en bred vifte af arkivalier fra udvalgte retsbetjentembeder og give eksempler på, hvordan de kan bruges i slægtshistorisk sammenhæng.

Foredraget holdes i samarbejde med Slægthistorisk Forening Guldborgsund.


50 kr. for ikke medlemmer.