Robotter, kunstig intelligens og fremtidens arbejdsmarked og samfund

v/ Professor Bent Greve m.fl.  

onsdag 27. februar 2019 kl. 17:30
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

4 onsdage: 27.02.; 06.03.; 13.03.; 20.03. på Alsion kl. 17:30-19:15.

27.02.: Teknologiens konsekvenser for arbejdsmarkedet og velfærdsstaten v. professor Bent Greve, RUC

Hvor mange job er i risiko for at forsvinde de næste 15-20 år? Bliver alle typer af job påvirket af anvendelsen af ny teknologi – og hvad er de samfundsmæssige konsekvenser af indførelsen af ny teknologi?

06.03.: Robotter – automatisering og digitalisering v. sektionsleder, ph.d. Arne Bilberg, Mads Clausen Instituttet, Alsion

Foredraget vil tage udgangspunkt i automatisering og digitalisering af vores virksomheder med fokus på den fjerde industrielle revolution, hvor robotteknologi spiller en stor rolle. Foredraget vil illustrere hvordan fremtidens fabrikker kan simuleres i en virtuel verden og hvordan mennesker og robotter vil arbejde sammen i fremtiden. Indlægget vil diskutere hvad disse nye teknologier må betyde for vores samfund ikke mindst for os mennesker.

13.03.: Kunstig Intelligens v. professor Ole Winther, DTU og KU. Ole Winthers forskningsområde er machine learning, et felt som kombinerer statistisk modellering, intensiv computerberegning og kunstig intelligens. På den baggrund vil Ole Winther præcisere, hvad kunstig intelligens er – og se på fremtidsmulighederne inden for dette felt.

20.03: Oprøret for fremtiden v. forfatter Lisbeth Bech Poulsen, MF.

Vores arbejdsmarked er sammen med resten af vores samfund under stor forandring og bliver udfordret af nye teknologier, kunstig intelligens og robotter. Samtidig fylder tech-giganterne vores liv med digitalt indhold, men også med en overvågningskapitalisme vi ikke har set før. Vi skal sikre at vi ikke bliver slaver af teknologien, og at vi ikke får en underklasse uden arbejde, uden indtægt og uden indflydelse. Det kræver en omfattende og ny form for omfordeling – af magt, penge og tid. Lykkes det, kan teknologien blive et frigørelsesprojekt – men det kræver radikale løsninger.

(Lisbeth Bech Poulsen & Peter Westermann: Oprør for fremtiden – Frihed og fællesskab midt i en tech-tid, 2018).


360 kr.