Rockmusikeren som eksistensdigter

v/ Foffatter, cand. theol. Jakob Brønnum  

torsdag 28. februar 2019 kl. 17:30
5 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

5 torsdage: 28.02.; 07.03.; 14:03.; 21.03.; 28.03. på Alsion kl. 17:30-19:15.

Fem forelæsninger om fem store tekstforfattere: Bob Dylan, Leonard Cohen, David Bowie, Bruce Springsteen og Bono (U2) . Jakob Brønnum har skrevet flere bøger om, hvordan de store rockmusikere væver eksistensen og livstolkning ind i deres sangværk. Han viser i forelæsningerne, hvordan hver af sangskriverne har deres kerne af livsforståelse.

28.02.: Bob Dylan – Mennesket og eksistensen Bob Dylan fik for et par år siden Nobelprisen i litteratur, hvad en del har undret sig over. Forelæsningen viser, at der ikke er grund til at undre sig. Dylans digteriske tematikker er udtryk for en dyb og lødig livstolkning, der løber som understrømme gennem hans sangtekster igennem 50 år. Forelæsningen bygger delvis på Jakob Brønnums bog om Dylans tekster, Sange ved himlens port (Forlaget Eksistensen 2014).

07.03.: Leonard Cohen – Kærlighed og mystik Leonard Cohen opnår i sine tekster en helt speciel balance mellem kærlighed og religiøs mystik, hvor det er svært at se, om det er det ene eller det andet, han synger om. Forelæsningen nærlæser Cohens største tekster. Til forskel fra de fleste andre udgav Leonard Cohen rent faktisk skønlitteratur, og det er tydeligt, at sangteksternes litterære kvaliteter ikke er tilfældige. Forelæsningen bygger på forarbejdet til en bog om Cohens sangtekster.
14.03.: David Bowie – Turn and face the strange Når man nærlæser David Bowies mest ambitiøse tekster, opdager man, at han ikke alene er en digter, han er også en læser. Der dukker brudstykker af litteraturens store klassikere op overalt i teksterne, samtidig med at teksterne søger afklaring og sammenhæng i tilværelsen. Forelæsningen bygger delvis på Jakob Brønnums bog bog Bowie – rockmusikeren som eksistensdigter (Forlaget Eksistensen), der udkom i efteråret 2018.

21.03.: Bruce Springsteen – I wish I were blind Forelæsningen viser, hvor Bruce Springsteen får sin inspiration fra. Når han synger om Mary på verandaen, om elskeren, der vil give den elskede ilt, om sin by i ruiner, om at arbejde på en drøm. Forelæsningen bygger delvis på forarbejdet til en kommende bog om Springsteens tekstunivers.

28.03.: Bono (U2) – I Still haven’t found what I’m looking for Bonos tekster er i begyndelsen ofte præget af politiske budskaber, mens de senere bliver båret af overraskende, eksistentielle metaforer. Der er imidlertid ét blik, der holder sammen på dem alle, og det vil Jakob Brønnum vise i forelæsningen. Forelæsningen bygger delvis på Jakob Brønnums bog om U2’s tekster, Verden ifølge U2 (Forlaget Eksistensen 2012).


450 kr.