Salon III: Viljens frihed – den uafsluttede samtale mellem Luther og Erasmus af Rotterdam

v/ lektor Gorm Tortzen, phd. studerende Mikkel Christoffersen m.fl.  

onsdag 11. oktober 2017 kl. 19:00
1 gang
Helsingør Folkeuniversitet

Martin Luther havde lært meget af Erasmus af Rotterdam, som også nøje havde fulgt oprøreren fra Wittenberg. Men i 1525 kom det til et endeligt og voldsomt brud mellem de 2, da Erasmus udsendte sin bog om Viljens frihed; vi er alle givet en vis frihed til selv at kunne vælge og handle derefter i livets store spørgsmål. Luther reagerede voldsomt herpå i sit svarskrift om Den trælbundne vilje. Alt beror på guds nåde.

Luther anså dette skrift for at være det vigtigste i sit forfatterskab, sammen med den lille katekismus, og det er da også blevet oversat til dansk flere gange. Erasmus’ skrift er mærkelig nok aldrig blevet oversat i sin fulde længde, men lå i en ufærdig oversættelse blandt forfatteren Villy Sørensens efterladte skrifter. Nu har lektor Gorm Tortzen færdiggjort oversættelsen, som udsendes på Gyldendals Forlag i det tidlige efterår.

Diskussionen, og dens heftighed, må forekomme næsten uforståelig for et moderne menneske. Men sagen var af afgørende betydning for Luther. Derfor er den værd at se nærmere på.

Oversætteren Gorm Tortzen vil med indbudte teologer drøfte denne historie – nu hvor vi endelig har fået en oversættelse af Erasmus’ skrift til dansk.

Der er gratis adgang (tilskud fra A.P. Møllers fond), men vi anbefaler tilmelding grundet begrænset plads.


Gratis adgang – men tilmelding anbefales