Salon IV: Hvorfor reformationen?

v/ professor Martin Schwartz Lausten  

lørdag 21. oktober 2017 kl. 14:00
1 gang
Helsingør Folkeuniversitet

Reformations-festivalen i Helsingør, Reformationens stemmer i Helsingør, indledes lørdag d. 21. oktober kl. 14.00 af professor Martin Schwartz Lausten.

Martin Schwartz Lausten vil tegne et billede af Europa i opbrud i begyndelsen af 1500-tallet. En ny verden var blevet opdaget, og nye økonomiske og politiske kræfter rykkede voldsomt ved det ellers så stabile middelaldersamfund. Og så kunne nye tanker hurtigt spredes via den moderne kommunikationsteknologi – bogtrykkerkunsten.

Det er i den sammenhæng Luther formår at tænde et bål – og også undgå selv at blive brændt på det.

Der havde været adskillige år med ulmende uro og begyndende reaktioner over for magtmisbruget i den katolske kirke, men det tog fart i Wittenberg i 1517 og spredtes hurtigt i de følgende år, også hurtigt til Danmark, selvom det formelle trosskifte først fandt sted hos os i 1536.

Professor Martin Schwartz Lausten er nok vores fremmeste kirkehistoriker. Han lukker os ind i denne vældige historie og kaster også et kort blik på, hvor vi nu står 500 år efter, også i forhold til den katolske kirke.

Foredraget finder sted i Laxmandssalen i Vor Frue Kloster i Helsingør. Vi kan være ganske mange, men alligevel råder vi til forudgående tilmelding. Så er man sikret en plads. Der er gratis adgang.


Gratis adgang – men tilmelding anbefales.