Salon V: Hvorfor taler vi dansk?

v/ redaktør, dr.phil. Marita Akhøj Nielsen, Det Danske Sprog- og Litteraturselskab  

mandag 23. oktober 2017 kl. 18:30
1 gang
Helsingør Folkeuniversitet

Med reformationen fulgte et krav om, at gudstjenesten skulle være på det nationale sprog, og at Biblen skulle kunne læses på samme sprog;

Altså måtte man i gang med at oversætte Biblen og med hjælp af den forholdsvise nye bogtrykkerteknik også få den trykt og bredt ud til befolkningen. I det multinationale Danmark taler man dansk, norsk, tysk, stribevis af dialekter samt plattysk, og hvis man skriver, så gør man det på mange af de samme.

Hvilket sprog og hvilke sprognormer skulle man nu vælge. Ligesom Luther med sin bibeloversættelse til tysk lagde grunden til en tysk sprognorm, lagde sprogkyndige danskere tilsvarende grunden til et standardiseret dansk, som fører direkte frem mod dagens sprog. Her skal ikke mindst Christiern Pedersen, som man vil vide om i Nordsjælland, erindres. Men var det ikke sket, og altså som en følge af reformationen, så havde vi nok talt plattysk i Danmark i dag. Og det mener jeg helt alvorligt, siger seniorforsker Marita Akhøj Nielsen fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.


Gratis adgang – men tilmelding anbefales.