Salon VI: Skole, menneskesyn og pædagogik efter reformationen

v/ lektor Morten Fink Jensen, Københavns Universitet  

mandag 30. oktober 2017 kl. 19:30
1 gang
Helsingør Folkeuniversitet

Reformationens kirkeordinans af 1537 fastsatte også nye bestemmelser for ”børneskolen” – som før havde været den katolske kirkes ansvar.

I den nye tids opfattelse af skolen mødes humanismens ønske om omsorg for barnet, som ikke må udsættes for psykisk eller fysisk tugtelse eller skade, med det synspunkt, at lader man ikke barnet lære det gode – om man så må slå det for at det kan lære det – så lærer det, det onde. Her stod kampen mellem humanismens radikale krav om respekten for det enkelte menneske, og lutheranismens frygt for, at det onde skulle få overtaget, hvis ikke…. En debat som vel endnu ikke helt er afsluttet!

Men ønsket om at alle skulle kunne læse Biblen havde i hvert fald den sideeffekt, at alle skulle lære at læse – måske en nøgle til forståelse af, at de protestantiske lande gennemgik en udvikling, der overgik alle andre. En utilsigtet sideeffekt, eller med Hegel: Historiens list!

Disse spørgsmål har Morten Fink Jensen også arbejdet med i det store værk om Dansk skolehistorie (bind 1). Vi forventer denne aften også at se mange med interesse for historien om skolen!


Gratis adgang – men tilmelding anbefales.