Saltbæk Vigs historie, drift og pleje

v/ Pernille Buttenschøn  

onsdag 03. februar 2016 kl. 19:30
-
-

I anledning af Kalundborg Kommunes udgivelse af en ny bog om Saltbæk Vig har vi inviteret en af forfatterne, Pernille Buttenschøn, til at holde foredrag om dens historie, drift og pleje. Heldigvis for os mislykkedes inddæmningen af Saltbæk Vig til landbrugsjord i 1886-1888, og området blev i stedet til den rene naturperle som vi kender i dag.

Saltbæk Vig er nu udpeget som Fuglebeskyttelses-, Habitat- og Ramsarområde. Men tiden inden fredningen af området i 1992 skjuler en interessant historie om et lille samfund på Vrøj, hvor der i 1901 boede 57 personer. Pernille vil fortælle om dette samfund, om skolen, møllerne og Arnakkefabrikken, samt om stormfloden i 1921.

Saltbæk Vig – historie, natur, kultur”  kommer hele vejen rundt om den fredede og normalt utilgængelige naturperle nær Kalundborg. Bogen er udgivet af Kalundborg Kommune med støtte fra 15. Juni Fonden. Den kan  købes i Bog & Idé i Kalundborg samt til foredraget. Pris kr. 50.

Saltbæk Vig dækker et areal på mere end 28 km2, og søen, der er ca. 8 km lang, er Danmarks femtestørste sø. Enge og overdrev skal afgræsses så de ikke gror til i krat og skov. Området skal drives og plejes med kærlig hånd. Det vil Pernille også fortælle os om, noget hun kender meget til, eftersom hendes mand, Flemming, er inspektør for Saltbæk Vig, og familien er de eneste fastboende mennesker i området.

Den nuværende drifts-form betyder at enge og overdrev udvikler sig i en positiv retning. Der er registreret mere end 450 forskellige planter i Saltbæk Vig. To arter, Mygblomst og Enkelt Månerude, optræder i EU’s Habitatdirektiv. I kan læs meget mere om Saltbæk Vigs plante- og dyreliv i bogen.

Arrangør: Kalundborg Museumsforening og Kalundborg Folkeuniversitet.


Gratis adgang for Museumsforeningens medlemmer - eller 40 kr.