Sankt Hans Områdets historie, natur og fremtid: seks foredrag

v/ Jesper Vazcy Kragh, Karin Garde, Flemming Østergaard Nielsen, Bjørn Petersen, Jette Møllerhøj og Mads Christian Bundgaard  

mandag 06. september 2021 kl. 19:15
6 gange
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Sct. Hans områdets historie, natur og fremtid

Sct. Hans området står overfor omfattende ændringer. En væsentlig del af det ældre hospitalsområde afvikles, men samtidigt er et stort retspsykiatrisk center under opførelse. Nye bolig-  og erhvervsområder planlægges i området, der samtidigt besidder store rekreative og fredningsbelagte naturværdier. Mange interesser tørner sammen i det smukke område, der samtidigt er centralt beliggende. Derfor sætter vi fokus på udviklingen med 6 foredrag og nogle tilhørende aftenture.

Program (for detaljer, klik på titlerne):

Mandag d. 6. september 2021: Byen i byen. Sct. Hans i Roskilde 1816-1940

Jesper Vaczy Kragh, Saxo-instituttet og Medicinsk Museion, KU

 

Mandag d. 13. september 2021: Livet på anstalten i forrige århundrede

Karin Garde, Tidl. Overlæge, Sct. Hans hospital, Fmd. f. best. Af Sct. Hans Have

 

Mandag d. 20. september 2021: Livet i omgivelserne, Hospitalets selvforsyning og gartnerhuset

Flemming Østergaard Nielsen, Arkitekt, ekspert i lerhuse. Tidligere beboer af Gartnerhuset

 

Mandag d. 27. september 2021: Sct. Hans området: En naturperle for raske og syge mennesker.

Bjørn Petersen, Formand for Danmarks Naturfredningsforening Roskilde og tidligere ansat på Sct. Hans Hospital

 

Mandag d. 4. oktober 2021: Stigmatisering før og nu, de seneste 30 års udvikling og retspsykiatrien på Sct. Hans

Jette Møllerhøj, Retspsykiatrisk Center, Sct. Hans

 

Mandag d. 11. oktober 2021: Roskilde kommunes visioner for Sct. Hans områdets fremtid

Mads Christian Bundgaard, Strategisk byplanlægger, Plan og Udvikling, Roskilde kommune

 

Alle foredrag foregår i Festsalen, Kurhuset, Kurhusvænge 3, 4000 Roskilde på mandage kl. 19.15-21.00. Der vil til flere af foredragene være knyttet korte aftenture i området før eller efter.

Indeholdet af de enkelte forelæsninger kan ses i den særskilte beskrivelse af de enkelte forelæsninger, der fås ved at klikke på forelæsningens titel.

Deltagelse i alle 6 forelæsninger koster 450 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan også i begrænset omfang tilmelde dig de enkelte forelæsninger særskilt for 100 kr. , klik på titlen.

For nærmere information om foredragsserien skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc,.dk, 2275 6699

Om nationalparken og Sankt Hans området

Nationalpark Skjoldungernes Land handler om den natur og det liv, der gennem tiderne har udspillet sig i samspillet mellem frugtbart land og en godt beskyttet dansk fjord. En eksemplarisk ’lilleput’-udgave af nationalparken, der i de seneste år har fået stadigt større opmærksomhed, udgøres af det fredede landskab omkring Sct Hans Have nordvest for Roskilde. Vi bringer i foråret en foredragsrække med tilhørende udflugter i området.  Alle med udgangspunkt i Kurhusets festsal.

Sct. Hans Hospitals landskabspark er et yndet udflugtsmål for Roskildes befolkning og gæster på grund af den smukke beliggenhed og de varierede strandområder. Men området har også en fantastisk historie. Her byggede Absalon en borg på en banke, der senere udgjorde fundamentet for det store gods Bistrup, som kongen forærede København i 1661 som tak for tapper modstand under den svenske belejring.

I dag holder det blomstrende socialøkonomiske cafe- og aktivitetscenter, Sct. Hans Have, til i området, hvor gartneriet tidligere beskæftigede gartnere og patienter med produktion af fødevarer, potteplanter og buketter til hospitalet. Her ligger også det arkitektonisk interessante fredningsværdige gartnerhus fra 1815.

I Foredragsrækken vil Sct. Hans Hospitals historie blive belyst, ligesom behandlings-metoder og landskabets betydning for patienterne og hospitalsdriften gennem tiderne vil blive taget op. De sidste 30 års udvikling med stigende specialisering inden for dobbelt-diagnoser og retspsykiatri med det store nye retspsykiatriske kompleks, der er under opbygning på Psykiatrisk Center Sct. Hans vil også blive taget op. Landskabsparken og de forskellige bebyggelser, design og funktioner vil blive gennemgået. Det gælder ikke mindst museet, kapellet og kirkegården, samt gartnerhuset, der dels har spillet en central historisk rolle, dels vil få vigtige funktioner knyttet til Nationalparken, og desuden på grund af sin særlige arkitektur og byggeskik har aktuel betydning som eksempel på bæredygtigt byggeri. Roskilde kommunes nylige køb af en del af området og vedtagelse af en plan for udviklingen af hele den vestlige del til en ny bydel vil blive belyst.

 

 


450 kr. for alle 6 foredrag. Spar 150 kr.