Kirkegårdstur i foråret 2022 – Sct. Hans kirkegård

v/ Karin Garde  

søndag 24. april 2022 kl. 14:00
1 gang
Mogens Petersen

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Kirkegårdsturen omfatter en vandring på terrænet med ophold ved udvalgte gravsteder, som illustrerer hospitalets historie. Overlæge Seidelins grav er meget pompøs, ligeså overlægen, som hyldede den psykiske kurmetode med straffende, disciplinerende metoder i begyndelsen af 1800 tallet.

De senere familiegravsteder over overlæger som Oscar Rohmell og A. Bisgaard illustrerer udviklingen i psykiatriens syn på sygdommene og behandlingen.

Gravenes placering på området viser klasseforskellene med funktionærfamiliernes velholdte gravsteder og de mange enkle grave over forladte patienter.

Kirkegården benyttes nu yderst sjældent, da de livslange indlæggelser nu er fortid. ved vandringens slutning beretter jeg om psykiatriens nuværende vilkår.

Karin Garde er uddannet overlæge og har været tilknyttet Sct. Hans Hospital i mange år. Nu er hun pensioneret. Den lange ansættelse har givet hende stor viden om dagliglivet på denne psykiatriske institution, også når det gælder forholdet til død og begravelser.

Pris: 80 kr. Du kan også tilmelde dig alle fire kirkegårdsture i foråret for 280 kr. Se nærmere HER

 

Nærmere oplysninger om arrangementet fås hos Mogens Petersen, tlf. 4012 7280


80 kr. Du kan også tilmelde dig til alle 4 kirkegårdsture i foråret 2021 for 280 kr.