Sct. Hans Områdets historie, natur og fremtid: Roskilde kommunes visioner for Sct. Hans områdets fremtid

v/ Mads Christian Bundgaard  

mandag 11. oktober 2021 kl. 19:15
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

Roskilde kommunes visioner for Sct. Hans områdets fremtid

Sct. Hans området set fra sydvest.. De grå bygninger i midten omfatter størstedelen af Sct Hans hospital. Lige øst herfor (med rødt tag) ses’Slottet’ , den tidligste del af hospitalet, indrettet på godset Bistrup, opført på Absalons banke. Længere mod øst (øverst til højre) ses de fredede områder med kirkegården, gartneriet og gartnerboligen. Roskildes nye bydel ved Sct. Hans tænkes især opført på arealerne længst mod vest (nederst i billedet, til venstre).

Roskilde Kommune ønsker at være på forkant med udviklingen, og har derfor i foråret 2020 vedtaget en helhedsplan for Sankt Hans Vest. Helhedsplanen skal danne grundlag for den gradvise udvikling af området til boliger og erhverv, når psykiatrifunktionerne flytter ud. Under forelæsningen vil du blive klogere på hvordan området skal udvikles, samt tankerne bag helhedsplanen, og hvad processen er fremadrettet.

Der vil – såfremt Corona-situationen tillader det – indgå en kort tur til pladsen ved Varmecentralen (se skorstenen på billedet).

Mads Christian Bundgaard, Strategisk byplanlægger, Plan og Udvikling, Roskilde kommune

Pris: 100 kr.  Tilmelding nedenfor.

Du kan i stedet også tilmelde dig alle 6 foredrag om Sct. Hans historie, natur og fremtid til en samlet pris af 450 kr. Du kan læse nærmere om hele forelæsningsrækken HER

For nærmere information om foredraget skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, 2275 6699


100 kr. Du kan i stedet tilmelde dig alle 6 foredrag for 450 kr.