Sensitive børn og voksne

v/ Anne-Mette Sohn Jensen  

torsdag 29. september 2016 kl. 19:00
1 gang
Skive Bibliotek i samarbejde med Folkeuniversitetet

Anne-Mette Sohn Jensen har skrevet bogen: Dit sensitive barn, har skrevet speciale om sensitive børn, udgiver hjemmesiden: www.ditsensitivebarn.dk og har også en masse praktisk erfaring i arbejdet med sensitive børn, som hun også vil komme ind på i foredraget.