Shakespeare sæson 2017-18: Henry VIII

v/ lektor Anne Kristensen  

lørdag 11. november 2017 kl. 11:00
3 gange
Helsingør Folkeuniversitet

Siden 2001 har vi hvert år gennemgået 1 eller 2 af Shakespeares dramatiske værker. Det er blevet til mange, men der er også mange at tage af! Det har i alle årene været lektor Anne Kristensen, der har stået for gennemgangen, som sker over 3-4 på hinanden følgende lørdage, i disse år på Espergærde Gymnasium.

Der benyttes billeder, video-og lydklip, og almindeligvis benyttes Niels Brunses oversættelse.

Nye deltagere kan sagtens være med, og er altid velkomne. Når tiden er inde, slutter vi med the Tempest – Stormen – Shakespeares sidste og 38. dramatiske værk. I efteråret 2017 bliver det Henry VIII. I anledning af reformationsåret kunne vi passende kalde værket: Martin Luther og den engelske reformation:

Luther slog sine teser op i 1517, brændte pavens bandbulle i 1520 og stod foran rigsdagen i Worms og holdt fast på sit i 1521.

Henrik den Ottende – konge af England fra 1509 til 1547 – var en from katolik. Netop i 1521 skrev han en afhandling, som kritiserede Luthers tanker. Som tak for dette gav paven ham titlen TROENS FORSVARER. Henrik den Ottende forsvarede i sin afhandling først og fremmest ægteskabets ukrænkelighed og pavens ufejlbarlighed som kirkens overhøjhed og guds repræsentant på jorden.

Tolv år senere havde Henry brudt med paven, bevilget sig selv skilsmisse fra sin første kone og giftet sig med den næste – og gjort sig selv til overhoved for den engelske kirke.

Det er disse tolv år, Shakespeare sammenpresser i sit sidste historiske skuespil, Henry VIII.

Her møder vi ikke den overvægtige konge, som vi kender fra Holbeins maleri, – men en ung og stærk konge, hvis Akilleshæl er en panisk angst for at stå uden en mandlig arving til sin trone. Hans spanske dronning og hans magtfulde kardinal er de første store tabere i kongens spil…

Lørdage d. 11., 18., og 25.11.17 kl. 11.00 – 13.00


Pris kr. 250,-