Naturskove: Bistrupskovene – En alsidig naturperle

v/ Hans Christian Jessen  

søndag 22. maj 2022 kl. 13:00
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

 

En vandring med Skovfoged Hans Christian Jessen.

Hvordan sikres naturværdierne i vores skove? Vandring i de gamle Bidstrup-skove med Skovfoged Hans Christian Jessen, der fortæller om skovens historie, bestræbelserne på at sikre og udvide den varierede natur i skovene, og hvordan disse skoves fremtid tegner sig.

Vi mødes på den lille P-plads i skovbrynet efter Mortenstrupvej 37, 4174 Jystrup Sj.

Link til P-plads:  GVVJ+PV Hvalsø.

En ca. 3 km gåtur i den sydligste del af Bidstrupskovene: Ravnsholte Skov, Heide Overdrev og Avnstrup Overdrev.

Vi skal se: Gammel skovrejsning, Retablering af tidligere skovmoser og enge. Pleje af enge. Veteranisering af træer for at øge mængden af dødt ved i skovene, og flere andre tiltag for at øge naturindholdet i området.

Vi får brug for fantasien for at forestille os hvordan her så ud for blot 200 år siden, men også for at forestille os hvordan skoven kommer til at se om bare 100 år. Der er en del hvis’er i sådan en fremskrivning, så vi får brug for at danne flere scenarier.

Pris: 80 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle efterårets tre søndage med skov-tema for 380 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER.

For yderligere information, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, tlf. 22756600 samt www.skjoldfolkeuni.dk

 


80