AFLYST: Bynære skove: Himmelev skov – en værdifuld nabo

v/ Anders Busse Nielsen og Søren Laurentius Nielsen  

søndag 29. maj 2022 kl. 13:00
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

Vandring med specialkonsulent i bynær skovrejsning, Anders Busse Nielsen og Lektor Søren Laurentius Nielsen, Roskilde Universitet.

Vi mødes på den lille P-plads ud for Himmelev skov på Store Valbyvej, hvor Anders Busse Nielsen, der er specialist i skovrejsning i Søhøjlandet, og Søren Laurentius Nielsen, Inst. f. Naturvidenskab og Miljø, vil fortælle om den bynære Himmelev Skovs historie og udvikling, og kommentere de mange nye rekreative skoves funktioner  under vandringen.

Har skovrejsning nogen sinde været mere relevant, spændende – og udfordrende? Skovrejsning er blevet et markant virkemiddel til både drikkevandsbeskyttelse, bæredygtighed, biodiversitet, klimaforandringer, folkesundhed, bosætningskvaliteter, friluftsliv og FN’s Verdensmål. Under vandringen gennem skovrejsningsområdet Himmelev fortælles  om, hvordan friluftsliv og andre samfundsmæssige målsætninger og forpligtigelser flettes sammen i planlægningen og forvaltningen af nye skove.

Pris: 160 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle skovtemaets tre søndage for 380 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER.

For yderligere information, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, tlf. 22756600 samt www.skjoldfolkeuni.dk


160 kr