Aflyst: De private skoves udvikling og funktioner

v/ Jørgen Bo Larsen  

søndag 15. maj 2022 kl. 10:00
1 gang
Jesper Brandt

TILMELDING NEDERST PÅ DENNE SIDE

Kl. 10-12: Udvikling og regulering af skovene i Danmark i fortid, nutid og fremtid – og de private skoves funktioner.Professor Emeritus Jørgen Bo Larsen holder foredrag om den historiske regulering af skovene, de nuværende klimatiltag i forbindelse med skovenes udvikling, og tendenserne i EU-lovgivningen i forlængelse af EU’s evaluering af landbrugets påvirkning af habitater, landskab og biodiversitet i Europa.

Kl. 12-13: Der serveres te og kaffe til deltagernes medbragte frokostpakke

Kl. 13-15 ”Ledreborgskovenes fremtid: En vandring med en repræsentant for Ledreborg slot, og   Jørgen Bo Larsen, om skovenes mange fremtidige funktioner (levering af certificeret træ, klima, rekreation, biodiversitet og spredningsøkologi mv.), og hvordan denne multifunktionalitet kan passes ind i den samlede drift af Ledreborg slot.

Pris: 190 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig alle tre søndage i skovserien med vandringer også i Bistrupskovene og Himmelev skov for 380 kr. For mere information og tilmelding, se HER.


Arrangementet vil p. gr. af for få tilmeldinger blive flyttet til foråret eller efteråret 2022
190