Slægtsforskning i Tyskland

v/ cand. theol. Henriette Leslie Idestrup  

lørdag 29. september 2018 kl. 13:00
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

Hvad gør man, når man finder en ane, der er født indenfor det nuværende Tysklands grænser, endsige det gamle tyske kejserriges grænser? Er det nødvendigt at tilbringe sommerferien på tyske arkiver eller kan man forske hjemmefra via internettet? Hvordan kommer man i gang? Er det dyrt?

Foredraget har til hensigt at hjælpe slægtsforskere med tyske aner i gang med eftersøgningen af de tyske aner. Udgangspunktet for eftersøgningen er internettet, hvor mulighederne for at eftersøge sin tyske slægt hele tiden forøges i disse år.

I samarbejde med Slægtshistorisk Forening Sønderjylland


30 kr. ved indgangen