Sønderjylland i 1930’erne

v/ adjungeret professor, dr.phil. Hans Schultz Hansen, Rigsarkivet i Aabenraa  

mandag 05. oktober 2015 kl. 16:00
4 gange
-

1930’erne var en turbulent periode i Sønderjyllands historie. Landbrugskrisen hærgede med tvangsauktioner og radikale krisebevægelser, mens arbejdsløsheden ramte tusindvis af arbejdere i by og på land. Ledende slesvig-holstenske nazister rejste krav om en revision af den dansk-tyske grænse af 1920. Dette vandt stærk genklang i det tyske mindretal nord for grænsen, men fremkaldte også en kraftig dansk modreaktion. Nazismen fik også sine tilhængere i Sønderjylland, både blandt tysk- og dansksindede indbyggere. Diktaturet kom i vælten, mens demokratiet blev sat under pres.

Adjungeret professor ved Syddansk Universitet, Institut for Grænseregionsforskning, områdeleder, dr.phil. Hans Schultz Hansen fra Rigsarkivet i Aabenraa fortæller om denne begivenhedsrige periode i Sønderjyllands historie. Det sker i fire forelæsninger:

Mandag den 05.10.: Sønderjylland – et turbulent årti
Mandag den 19.10.: H.P. Hanssen – de danske sønderjyders førstemand i fornt for danskhed og demokrati 1933/34
Mandag den 26.10.: Stolligaffæren – en tvangsauktion og dens følger
Mandag den 02.11.: Den anden afstemning – folketingsvalget den 3. april 1939

 

Alle 4 mandage kl. 16:00-17:45 på Alsion, lokale: Den Røde Boks, M304-07.

 

I samarbejde med Institut for Grænseregionsforskning


360 kr.