Sønderjysk kunst i uddrag. 5 forelæsninger

v/ projektansat museumsinspektør, cand.mag Iben Johansen og overinspektør, mag.art. Katrine Kampe, Brundlund Slot  

mandag 02. februar 2015 kl. 15:30
1 gang
-

Foredragsrækken fokuserer på et blandet historisk udvalg af den bedste kunst fra den sønderjyske egn. Rækken indledes med et generelt overblik over den sønderjyske kunsthistorie fra 1700-tallet til i dag samt en præsentation af Kunstmuseet Brundlund Slots arbejdsområde.

Derefter introduceres mere dybtgående udvalgte kunstnere fra den danske og nordtyske guldalder, henover avantgardekunstneren Franciska Clausen til den udstillingsaktuelle gigant, Svend Wiig Hansen. Som afslutning hører vi om den dansk-tyske kunstner Harald W. Lauesens kunst og dramatiske liv.

Mandag 02.02.15: Sønderjysk kunst. Et overblik, v. Iben Johansen
Mandag 16.02.15: Den glemte guldalder, v. Iben Johansen
Mandag 23.02.15: Franciska Clausen, v. Katrine Kampe
Mandag 02.03.15: Svend Wiig Hansen, v. Katrine Kampe
Mandag 09.03.15: Harald W. Lauesen, v. Katrine Kampe
Alle dage kl. 15:30 på Sønderjyllands KUnstskole
I samarbejde med Sønderjyllands Kunstskoles Støtteforening


400 kr.