Søren Kierkegaards psykologi

v/ Ph.d. Tonny Aagaard Olesen  

onsdag 26. oktober 2016 kl. 16:00
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Kierkegaard er psykolog. Hans opfattelse af mennesket som et splittet åndsvæsen er evigt udfordrende. Ikke mindst fordi han på dette grundlag viste sig som en af vore største psykologiske iagttagere. I 1844 erklærede han: ”Psychologi er det vi behøve og fremfor Alt dygtigt Kjendskab til Menneskelivet og Sympathie for dets Interesser”. Kierkegaards forfatterskab er fyldt med dybsindig menneskekundskab, observationer og eksperimenter, men især i de to psykologiske hovedværker, ”Begrebet Angest” (1844) og ”Sygdommen til Døden” (1849), udfolder han sin lære om det splittede menneske, der som ånd må underkaste sig angsten og fortvivlelsen. Kurset er en indføring i Kierkegaards forfatterskab med hovedvægten lagt på den eksistentielle psykologi.

Følgende temaer behandles:

Introduktion til Kierkegaards liv og værk Kierkegaard som psykolog Bogen om den store livsangst (Begrebet Angest) Bogen om menneskets fortvivlelse (Sygdommen til Døden) Hvad kan vi lære af Kierkegaards psykologi?

 

3 onsdage: 26.10.; 02.11.; 09.11. kl. 16:00-18:30 (3 undervisningstimer pr. gang)

Deltagergebyr: 400 kr.


400 kr.