Sognedannelse og sognekirker i middelalderens Nordvestsjælland

v/ Johnny Grandjean Gøgsig Jacobsen, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet  

onsdag 02. marts 2016 kl. 19:30
1 gang
-

Kristendommen kom til Danmark i vikingetiden. I midten af 900-tallet forkyndte Harald Blåtand på sin Jellingsten at han havde gjort danerne kristne, og omkring 100 år senere synes den nye tro i vidt omfang at have afløst den gamle.

I løbet af 1000-tallet opførtes en mængde trækirker ved hovedgårde rundt om i landet, og fra starten af 1100-tallet indførtes ”sognet”, hvorefter enhver gård i Danmark hørte til ét og kun ét sogn, hvor gårdens beboere ”sognede” til én bestemt sognekirke og sognepræst.

Man mener at der i middelalderens Danmark oprettedes omkring 2.000 sogne, og hovedparten af disses sognekirker blev opført i sten i 1100- og 1200-tallet. I foredraget ser vi nærmere på sognedannelsen i middelalderens Danmark, både på landet og i byerne.

Vi ser også på det omfangsrige kirkebyggeri der udsprang af sogne-dannelsen i middelalderen. Et gammelt diskussionspunkt i dansk kirke-historie har været ”Hvem byggede kirkerne?” En stor del af dem menes opført af 1100-tallets adelsfamilier, som her i Gørlev Kirke hvor et kalkmaleri viser en adelsmand (Peder Strangesen?) skænke en kirkebygning til Gud.

Vi ser hvordan kirkerne gradvist omdannes til de bygninger som vi ken-der i dag, og prøver at gå en tur ind i kirken for at se nærmere på hvordan den har set ud indvendig, og hvordan den er blevet benyttet – alt sammen med udgangspunkt i eksempler fra Nordvest-sjælland og Kalundborgegnen.

Arrangør: Kalundborg Museumsforening og Kalundborg Folkeuniversitet.


Gratis adgang for Museumsforeningens medlemmer - eller 40 kr.