Soldater og sergenter. Sønderborg Kaserne som dansk kaserne 1920-2014

v/ museumsinspektør Jens Ole Christensen  

onsdag 11. november 2015 kl. 19:30
3 gange
-

Indgår i en række på 3 foredrag om Sønderborg Kaserne:

Torsdag 5.11.: Kejserens kononérer. Tysk Marinestation 1907-1918, v. museumsinspektør René Rasmussen

Onsdag 11.11.: Soldater og sergenter. Dansk kaserne 1920-2014, v. museumsinspektør Jens Ole Christensen

Onsdag 18.11.: En skolechefs erindringer. Sjove og alvorlige oplevelser som chef for sergentskolen 1999-2005, v. fhv. skolechef, oberstløjtnant Jens Peter Rasmussen

 

Alle tre dage kl. 19:30 på Sønderborg Slot.

I samarbejde med Historisk Samfund for Als og Sundeved og Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot


Fri entré.