Solskin for det sorte muld

v/ Forfatter. professor emir. Danmarks pæd. UNI Ove Korsgaard, Viby  

onsdag 02. marts 2016 kl. 19:30
1 gang
-

Et tidsbillede af bondekulturen i Danmark fortalt gennem forfatterens slægtshistorie. Bogen af samme navn udkom i 2013..

Knap 200 års landbokultur beskrives engagerende med oldeforældrene, bedsteforældrene og forældrene som omdrejningspunkter med vægt på landbokulturen, højskolen og andelsbevægelsen, som den kom til udtryk på Mors, hvor forfatterens familie stammer fra. Selv har han tidligt haft fingrene nede i den sorte muld og lært gode, gamle dyder, men hans generation har sluppet landbruget og bevæget sig væk fra området. Hans fødegård eksisterer stadig, men jorden er solgt fra, og dermed er gårdens sjæl forsvundet, som han så rammende udtrykker det. Forfatteren er blevet familiens første akademiker, ganske vist på utraditionel vis. Trods kun syv års skolegang og ingen formel uddannelse har to af hans bøger skaffet ham en ph.d.-grad og en doktorgrad. Forfatteren forener på bedste vis det personlige med det alment gyldige, for landbokulturen på Mors adskilte sig ikke fra det øvrige Danmark.

 

Arrangør: Det Grundtvig`ske i Sydthy og FU.