Sommeruniversitet 2017

v/ Viggo Mortensen, Bjørn Franck Jørgensen, Kaj Mogensen, Ole Juul, Gitte Duus, Anders Petersen m.fl.  

mandag 12. juni 2017 kl. 14:00
5 gange
Ærø Folkeuniversitet

Sommeruniversitet 2017 med temaet: Det uopgiveligt menneskelige.

”Sammenhængskraften er forsvundet” – ”Udviklingen er løbet grassat”

Overskrifterne giver stemme til en udbredt følelse af, at samfundet er ved at gå op i limningen.

Det er nok ikke tilfældet, men at vi gennemgår en periode med hastige forandringer, det er uomtvisteligt.

Derfor rejser spørgsmålet sig:
– Hvad er det uopgivelige, som vi for alt i verden skal have med over i en ny epoke?
– Hvis det menneskelige er altings målestok, må vi spørge:
– Hvad er det uopgiveligt menneskelige?

Det reflekterer vi over sammen ved sommeruniversitetet på Ærø 2017

Læs hele programmet for dagene her

Sommeruniversitetet finder sted på Hotel Ærøhus, der ligger centralt i eventyrbyen Ærøskøbing, fem minutters gang fra færgen til Svendborg.

Mødeleder er Ærø Folkeuniversitets formand Viggo Mortensen.


Bindende tilmelding ved at sende en mail til Ulla Graham ulla.graham@mail.dk eller en SMS til 6171 2773 Efter at have modtaget bekræftelse indbetales beløbet snarest og senest 26/5 på konto 0847 000 02 58954 Rise Sparekasse. Angiv venligst navn, adresse og mailadresse på den eller de personer tilmeldingen vedrører. Begrænset deltagerantal.
Pris for foredrag, udflugt og rundvisninger, samt de i programmet angivne måltider: kr. 1.800.

Sommeruniversitet 2017

 

onsdag 21. juni 2017 kl. 13:00
1 gang
Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle

Slægter og Slotte

De danske slotte, herregårde og godser er indspundet i fortidens netværk af adelige slægter. Med udgangspunkt i Skærum-områdets Prins Buris (1133) ses på relationer mellem Skærum og Nørre Vosborg ved forskere fra Århus Universitet.

Udover Nørre Vosborg inddrages slottet på Rydhave (mellem Holstebro og Skive). Her er historiske overleveringer om slægterne Rosenkrantz og Sehested samt ”Den gode greve” (fra Ålholm slot) og dennes relation til den norske digter Andreas Munch afsluttende med fru Johanne Jacobsen (Ny Carlsberg), hvor Dorte Chakravarty fortæller om sin bogudgivelse Jo (2016).

Sankt Hans aften tilbringes på Nørre Vosborg. Der arrangeres ture ud i det vestjyske landskab, til Rydhaves omegn og digter-miljøet omkring Buchholtz’ hus i Struer, samt de mange særprægede kirker i Ejsing og Sahl – med det gyldne alter.

Læs programmet her


Pris pr. foredrag: 50 kr. Samlet pris for overnatninger, foredrag, fuld forplejning (excl. drikkevarer): 3.550 kr. pr. person. Bustur (pris: 150 kr.) opkræves separat. Tillæg for eneværelse: 300 kr.