Sommeruniversitet i Vestjylland

 

mandag 20. juni 2016 kl. 11:00
5 gange
Råsted Folkeuniversitet

Vi afholder sommeruniversitet på Folkeuniversitetscenteret Skærum Mølle med temaet Skærum og Vosborg. Lokalhistorie, der afspejler Danmarkshistorien – formidlet ved aktuel forskning.

Med udgangspunkt i lokaliteten Skærum vises et langt snit igennem historien med eksempler fra såvel vikinger, cisterciensermunke og herrnhutiske bevægelser som adels– og herregårdshistorie i forbindelse med Danmarks mest udforskede herregård (»Nørre Vosborg i tid og rum«).

Derudover er der fortællinger om vestjysk iværksætterkultur med udgangspunkt i mølle– og teglværksdrift og i relation til højskole og andelsbevægelse.

Sommeruniversitetet afholdes fra den 20/6 til den 24/6.

Ved ekskursioner i området (bl.a. med »Naturbussen«) vises særpræget vestjysk natur, pragtfulde romanske kirker og besøg i IC’s hus med fortælling om dengang, »Danmark blev regeret fra Vestjylland«.

Detaljeret program kan læses her


Bindende tilmelding senest 1. maj 2016 på telefon 9748 1322 eller kontor@folkeuniversitscenteret.dk
Kursusafgift, overnatning og forplejning (excl. drikkevarer) 2.900 kr. Tillæg for eneværelse 300 kr. Bus opkræves særskilt.