Stendysser, jættestuer og skibssætninger i det danske kulturlandskab – foredrag og ekskursion

v/ Klaus Ebbesen  

torsdag 01. september 2022 kl. 19:15
2 gange
Jesper Brandt

 

TILMELDING NEDERST PÅ SIDEN

 

I midten af billedet ses resterne af de store skibssætninger øst for Gl. Lejre, set fra vest. Lige bag dem ligger Grydehøj, en stormandsgrav fra  sen jernalder, omkring 500, altså i Lejres storhedstid. I baggrunden ses den højere og højt beliggende Ravnshøj, der sandsynligvis er fra bronzealderen  (1700-500 f.v.t.). Lige nord for Ravnshøj har man fundet rester af endnu en skibssætning, Ravnshøj dyst.

Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte oldtidsperioder markerer sig i landskabet. Vigtigst er de store stengrave, stendysserne og jættestuerne. De er bygget i bondestenalderen ca. 3500-3200 f.v.t. Oprindeligt har der været ca. 25.000 anlæg, opført på kun 3-500 år og på et tidspunkt, hvor der kun var 10-20.000 mennesker i det nuværende Danmark. Anlæggene er således ca 1000 år ældre end pyramiderne.

Dysserne er ældst og bygget blot til et enkelt lig, mens stordysserne og jættestuerne er yngst. I foredraget hører vi hvordan de blev bygget og hvordan de blev brugt. På ekskursionen ser vi på udvalgte anlæg i terrænet.

Mod slutningen af oldtiden kommer det igen på mode at bygge gravanlæg af store sten. Det er skibssætningerne, hvor store sten er sat i en spidsoval figur, så det ligner et skib. På ekskusionen ser vi skibssætningen i Lejre og hører om fundene derfra.

 

Torsdag d. 1. september 2022, 19.15-21.00, Lejre Museum: Stendysser, jættestuer og skibssætninger i det danske kulturlandskab

Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte oldtidsperioder markerer sig i landskabet. Vigtigst er de store stengrave, stendysserne og jættestuerne. De er bygget i bondestenalderen ca. 3500-3200 f.v.t. Oprindeligt har der været ca. 25.000 anlæg, opført på kun 3-500 år og på et tidspunkt, hvor der kun var 10-20.000 mennesker i det nuværende Danmark. Anlæggene er således ca 1000 år ældre end pyramiderne.

Dysserne er ældst og bygget blot til et enkelt lig, mens stordysserne og jættestuerne er yngst. I foredraget hører vi hvordan de blev bygget og hvordan de blev brugt.

Mod slutningen af oldtiden kommer det igen på mode at bygge gravanlæg af store sten. Det er skibssætningerne, hvor store sten er sat i en spidsoval figur, så det ligner et skib.

 

Lørdag d. 3. september 2022, 13-15, ved indgangen til Lejre Museum: Ekskursion til oldtidens gravanlæg omkring Gl. Lejre

Vi vandrer fra Lejre museum og ud i landskabet omkring Gl. Lejre. På ekskursionen ser vi på udvalgte anlæg i terrænet fra forskellige tidspunkter.

Ældst er stendysserne, som blev bygget 3500-3300 f.Kr. De efterfølges af jættestuerne, som alle sammen er bygget indenfor ca. 100 år omkring 3200 f. Kr.  Alene i Allerslev sogn, som Lejre er en del af, er bevaret 8 stendysser. Mest kendt er ”Harald Hildetands Grav”. Den fik sit navn omkring år 1800, da man troede at kong Harald lå begravet her. Men det er en rektangulær langdysse fra ca. 3500 f.Kr.  Der er fundet flintøkser i det rektangulære dyssekammer.  Højen blev som en af de første oldtidshøje fredet i 1812. En anden dysse er ”Hellesten”, som ligger højt hævet over vådområderne ved Lejre Å. Det er en runddysse. Centralt i højen ligger resterne af et rektangulært dyssekammer.

I den resterende del af stenalderen, bronzealderen og jernalderen byggede man rundhøje. ”Hyldehøj” øst for Lejre Å er en særlig stor, sådan rundhøj. Der vides ikke om fund fra højen. Det er der til gengæld fra højtomten ”Grydehøj”. Her er afdækket en meget rig brandgrav af 500-tallet. Mest markant er dog skibsætningen, som kun er delvis bevaret. Den står på en gravplads fra vikingetiden. Skibssætninger findes i hele det område, hvor vikingerne kom frem; fra Ile-du-Croix i Bretagne til Godzono i Rusland.

Pris: 190 kr. for både foredrag og ekskursion. Du kan i stedet melde dig til enten foredraget eller ekskursionen for 120 kr. stykket. Klik på titlerne ovenfor for nærmere information og tilmelding.

Om foredragsholderen:

Klaus Ebbesen er Mag. art i arkæologi fra  1974, dr. phil. i 2006 på afhandlingen ”The battle Axe Period – Stridsøksetid”. – Lektor på Københavns Universitet i 1974-2001. – Siden 2001 direktør for Akademos-koncernen. – Har skrevet hundredevis af arkæologiske afhandlinger, artikler, hæfter, kronikker, artikler mv. Særlig kendt som udforsker af stendysser og jættestuer, bl.a. ”Danmarks megalitgrave 1-2, Kbh 2008-11..

 

 

 

For nærmere information om serien stendysser, jettestuer og skibssætninger i det danske kulturlandskab, skal du henvende dig til Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, mobil 22756699.


190 KR.