Stendysser, jættestuer og skibssætninger i det danske kulturlandskab

v/ Klaus Ebbesen  

torsdag 01. september 2022 kl. 19:15
1 gang
Jesper Brandt

I midten af billedet ses resterne af de store skibssætninger øst for Gl. Lejre, set fra vest. Lige bag dem ligger Grydehøj, en stormandsgrav fra sen jernalder, omkring 500, altså i Lejres storhedstid. I baggrunden ses den højere og højt beliggende Ravnshøj, der sandsynligvis er fra bronzealderen (1700-500 f.v.t.). Lige nord for Ravnshøj har man fundet rester af endnu en skibssætning, Ravnshøj dyst.

Det er meget forskelligt, hvordan de enkelte oldtidsperioder markerer sig i landskabet. Vigtigst er de store stengrave, stendysserne og jættestuerne. De er bygget i bondestenalderen ca. 3500-3200 f.v.t. Oprindeligt har der været ca. 25.000 anlæg, opført på kun 3-500 år og på et tidspunkt, hvor der kun var 10-20.000 mennesker i det nuværende Danmark. Anlæggene er således ca 1000 år ældre end pyramiderne.

Dysserne er ældst og bygget blot til et enkelt lig, mens stordysserne og jættestuerne er yngst. I foredraget hører vi hvordan de blev bygget og hvordan de blev brugt.

Mod slutningen af oldtiden kommer det igen på mode at bygge gravanlæg af store sten. Det er skibssætningerne, hvor store sten er sat i en spidsoval figur, så det ligner et skib.

 

Pris: 120 kr. Tilmelding nedenfor. Du kan i stedet tilmelde dig både foredraget og ekskursionen for 190 kr. Så sparer du 50 kr. For nærmere information og tilmelding, se HER

 

 

 

 

 

 

Om foredragsholderen:

Klaus Ebbesen er Mag. art i arkæologi fra  1974, dr. phil. i 2006 på afhandlingen ”The battle Axe Period – Stridsøksetid”. – Lektor på Københavns Universitet i 1974-2001. – Siden 2001 direktør for Akademos-koncernen. – Har skrevet hundredevis af arkæologiske afhandlinger, artikler, hæfter, kronikker, artikler mv. Særlig kendt som udforsker af stendysser og jættestuer, bl.a. ”Danmarks megalitgrave 1-2, Kbh 2008-11..

 

 

 

For nærmere information og serien Stendysser, jættestuer og skibssætninger i det danske kulturlandskab, kontakt Jesper Brandt, brandt@ruc.dk, Mobil 2275 6699


120 kr.