Stilhedens billeder

v/ pens. cand mag. Jens Bjerregaard Lauritsen  

onsdag 07. marts 2018 kl. 19:30
1 gang
Thisted Folkeuniversitet
I en tid, hvor det er udbredt, at der skal råbes højt, og der skal være fart over feltet, bærer mange billeder selvfølgelig præg af denne tidsånd. Men der er også en anden side, hvor det er de rolige øjeblikke, eftertænksomheden, pausen eller den meditative væren, vi søger som en tiltrængt modpol til farten. Stilhed kan være mange ting, og derfor er der mange slags billeder, der viser en form for stilhed. Nogle kan være billeder af stilhed – andre er billeder på stilhed. I tidens løb er der med forskelligt udgangspunkt i kunsthistorien, som modpol til ”verdens larm” fokuseret på stilhed. Dette foredrag viser eksempler på ”de stille billeders” styrke og nødvendighed