Store mestre: J.M.W. Turner

v/ Signe Jacobsen, kunsthistoriker mag art  

torsdag 09. marts 2017 kl. 19:00
1 gang
Skive Kunstforening i samarbejde med Folkeuniversitetet i Skive

J.M.W. TURNER (1775-1851) En af Englands ubestrideligt mest originale skikkelser er Turner, enspænder og højromantiker. Hans malerier er akvareller og hans malerier akvareller, har man sagt, for begge er malet flydende, som badet i lys og farveskønhed. ”Rain, steam and speed” hedder et af hans billeder, og det fortæller fint, hvordan det ikke er de faste former, der interesserer ham: Hans kunst går fra storladne landskaber og søstykker mod det næsten abstrakte, i overjordiske farvesymfonier, inspireret af Goethes farvefilosofi. Hans malerier blev inspirationsgivende for de franske impressionister og for alle, der siden har arbejdet med akvarel og naturinspirerede farvekompositioner.