Studiekreds om Reformationen

v/ sognepræst Kim Jon Eriksen  

onsdag 25. januar 2017 kl. 19:00
4 gange
Lemvig Folkeuniversitet og Lemvig Provsti

Lemvig Folkeuniversitet og Lemvig Provsti med støtte af A.P. Møller-fondet gennemfører en studiekreds om reformationen.
Som grundbog benyttes Niels Henrik Arendt: ”Frihed. Martin Luther i kortform”.
Studiekredsledere: Rektor Lars Ebbensgaard og sognepræsterne Iben Tholstrup, Birgitte Krøyer, Kim Jon Eriksen

Praktiske oplysninger
Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.00
Der vil være et max deltagerantal på 40
Egenbetaling af bogen “Frihed – Martin Luther i kortform”
På www.luther2017.dk kan læses om jubilæumsåret
Aftnerne starter med et middelaldermåltid med Luther-øl fra de danske bryggerier under en bordtale. Derefter gruppearbejde.

Emner for de enkelte aftener
Onsdag den 11. januar
Bogen: Befrielsen og den store forudsætning – side 6 til 38 forudsættes læst .
Bordtale: Det middelalderlige verdensbillede ved fhv. rektor Lasse Ebbensgaard.
Onsdag den 25. januar
Bogen: Ordet og sværdet – side 42 til 50 forudsættes læst.
Bordtale: Kristendom og politik i et foran¬dret Europa ved sognepræst Kim Eriksen.
Onsdag den 22. februar
Bogen: Hverdagen – side 54 til 64 forudsættes læst.
Bordtale: Og hvad deraf følger – om livet i kald og stand ved sognepræst Birgitte Krøyer.
Onsdag den 8. marts
Bogen: Forandring kommer udefra og afslutning – side 65 til 85 forudsættes læst.
Bordtale: Reformationens billeder ved sognepræst Iben Tolstrup.


Deltagelse gratis, forplejning 25,-