Studiekreds om Reformationen

v/ sognepræst Iben Tolstrup.  

onsdag 08. marts 2017 kl. 19:00
4 gange
Lemvig Folkeuniversitet og Lemvig Provsti

Lemvig Folkeuniversitet og Lemvig Provsti med støtte af A.P. Møller-fondet gennemfører en studiekreds om reformationen.
Som grundbog benyttes Niels Henrik Arendt: ”Frihed. Martin Luther i kortform”.
Studiekredsledere: Rektor Lars Ebbensgaard og sognepræsterne Iben Tholstrup, Birgitte Krøyer, Kim Jon Eriksen

Praktiske oplysninger
Alle aftener fra kl. 19.00 til 21.00
Sted: Kirkehuset ved Lemvig Kirke, Torvet 10
Der vil være et max deltagerantal på 40
Deltagelse: Gratis
Forplejning: 25 kr. pr. aften
Egenbetaling af bogen “Frihed – Martin Luther i kortform”
Arrangører: Lemvig Provsti og Folkeuniversitetet
På www.luther2017.dk kan læses om jubilæumsåret
Aftnerne starter med et middelaldermåltid med Luther-øl fra de danske bryggerier under en bordtale. Derefter gruppearbejde.

Emner for de enkelte aftener
Onsdag den 11. januar
Bogen: Befrielsen og den store forudsætning – side 6 til 38 forudsættes læst .
Bordtale: Det middelalderlige verdensbillede ved fhv. rektor Lasse Ebbensgaard.
Onsdag den 25. januar
Bogen: Ordet og sværdet – side 42 til 50 forudsættes læst.
Bordtale: Kristendom og politik i et foran¬dret Europa ved sognepræst Kim Eriksen.
Onsdag den 22. februar
Bogen: Hverdagen – side 54 til 64 forudsættes læst.
Bordtale: Og hvad deraf følger – om livet i kald og stand ved sognepræst Birgitte Krøyer.
Onsdag den 8. marts
Bogen: Forandring kommer udefra og afslutning – side 65 til 85 forudsættes læst.
Bordtale: Reformationens billeder ved sognepræst Iben Tolstrup.


Deltagelse gratis, forplejning 25,-