Studiekredsaften 4/4: Luther som et af de første moderne mennesker

v/ Lars Ole Gjesing  

torsdag 24. november 2016 kl. 19:00
1 gang
-

Luthers betydning rækker langt uden for det religiøse gebet. Hans virke har givet afgørende bidrag til dannelsen af moderne menneske- og samfundssyn. I dette oplæg vil vægten blive lagt på den rolle, hans bibeloversættelser og katekismer spiller for oplysning og myndiggørelse af almue og lægfolk.

I dette forløb, der finder sted over 4 aftener i november, vil forskellige aspekter af Martin Luthers virke blive belyst. Efter at have fået de historiske omstændigheder på plads går vi videre med at belyse Luthers nutidige aktualitet, lokalt og globalt.