Studiekredsaften 1/4: Luther. De historiske kendsgerninger

v/ Karsten Hermansen  

torsdag 03. november 2016 kl. 19:00
1 gang
-

Luthers reformation var ikke bare en kirkelig begivenhed. Den havde også stor indflydelse på tidens politiske forhold. Luther blev beskyttet af fyrsterne, som til gengæld fik opbakning fra Luther. Det betød ikke bare noget for teologien, men åbnede også for verdslige perspektiver ved udbredelsen af Luthers lære.

I dette forløb, der finder sted over 4 aftener i november, vil forskellige aspekter af Martin Luthers virke blive belyst. Efter at have fået de historiske omstændigheder på plads går vi videre med at belyse Luthers nutidige aktualitet, lokalt og globalt.