Studiekredsaften 2/4: Reformationsjubilæet og Luthers nutidige aktualitet

v/ Viggo Mortensen  

torsdag 10. november 2016 kl. 19:00
1 gang
-

Reformationsåret 2017 giver anledning til at overveje, om vi har lært noget af Luther, – og i givet fald hvad. Den lutherske reformation starter i en anfægtet universitetsprofessor og munks ængstede samvittighed. Gennem en krise kom han frem til en ny forståelse af menneskets forhold til Gud. Fra at være et indre-tysk anliggende blev reformationen hurtigt et grænseoverskridende fænomen. I dag lever vi i en global og multireligiøs virkelighed. Hvad er lutherdommens muligheder og udfordringer i en fremtidig global kirke.

I dette forløb, der finder sted over 4 aftner i november, vil forskellige aspekter af Martin Luthers virke blive belyst. Efter at have fået de historiske omstændigheder på plads går vi videre med at belyse Luthers nutidige aktualitet, lokalt og globalt.