Sydslesvig efter 1920

v/ Arkiv- og forskningschef Mogens Rostgaard Nissen  

onsdag 23. september 2020 kl. 16:15
4 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

Sydslesvig efter 1920
4 onsdage: 23.09.; 30.09.; 07.10.; 21.10. kl. 16:15 på Alsion, lokale U101. Deltagergebyr: 360 kr.

 

23.09.: Det dansk-tyske grænseland i årene efter Genforeningen: Weimartiden v. arkiv- og forskningschef Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotek

 

30.09.: Det dansk-tyske grænseland i årene efter Genforeningen: Nazi-tiden v. arkiv- og forskningschef Mogens Rostgaard Nissen, Dansk Centralbibliotek

 

I årene efter Genforeningen skete der meget i det dansk-tyske grænseland. 1920-grænsen var det helt centrale punkt i dansk udenrigs- og forsvarspolitik, og den var afgørende for forholdet mellem Danmark og Tyskland. Der er tale om to sammenhængende foredrag, hvor det første omfatter den økonomiske og politiske udvikling i tiden 1920-33, mens det andet dækker perioden under nazismen 1933-45. Under begge foredrag er der et særligt fokus på mindretallet i Sydslesvig.

07.10.: Flensborg gennem tiderne v. historiker, cand. mag. Klaus Tolstrup Petersen, Den Slesvigske Samling, Dansk Centralbibliotek

Flensborg har haft en omskiftelig historie som både dansk og tysk by. Siden Flensborg fik sin stadsret i 1284 har søfart til både middelhavet og de danske kolonier i Vestindien præget byen og givet den velstand, ligesom den ofte har haft en væsentlig rolle som forpost og stridspunkt i den nationale kamp mellem dansk og tysk. Det var også her det nazistiske styre gjorde sine sidste krampetrækninger i maj 1945 og det er her hvor det danske mindretal har haft sit hovedsæde siden Genforeningen i 1920. Det er nogle af de ting der vil blive zoomet ind på i dette foredrag om Flensborg gennem tiderne.

21.10.: De skal ikke blive glemt v. afdelingschef, ph.d. Axel Johnsen, MSJ Haderslev

Grænseforeningens bestræbelse på, at Neergaards berømte ord fra 1920 ikke bliver gjort til skamme, er udgangspunktet for denne forelæsning. De der blev tilbage skal der tages hånd om. Mindretallets historie fra 1920 ses gennem Grænseforeningens briller.

Axel Johnsen forelæser om mindretallets kulturelle forhold fra Genforeningen til i dag.

 


360 kr.