Teserne, der ændrede kirke og samfund

v/ Cand. teol. Egil Hvid-Olsen  

onsdag 25. oktober 2017 kl. 19:30
1 gang
Brande Folkeuniversitet

Den 31. oktober 1517 blev Martin Luthers 95 teser, der lagde op til en debat om den udbredte afladshandel, slået op på slotskirkedøren i Wittenberg. Stik imod Luthers ønske og intension blev dette startskuddet til den reformation, der i sidste ende splittede den romersk-katolske kirke i to dele, hvorved den evangelisk-lutherske kirke opstod. Reformationen fik dog ikke kun betydning for kirken, men for hele samfundet.