Thøger Larsen og den lyse nat

v/ Lektor Axel Haaning  

mandag 04. april 2022 kl. 19:30
1 gang
Lemvig Folkeuniversitet, Gymnasium, Kirkerne, Folkeblad, Biohus og bibliotek

Danmark fejrer Thøger Larsens 150-årsdag i 2025

Hvert år i april inviteres en kompetent kulturpersonlighed til Lemvig for at tale under overskriften ”sammenhængen mellem natur, religion, poesi og videnskab”, der var den lokale digter Thøger Larsens (1875-1928) livslange interesse. I 2022 er taleren Aksel Haaning, der er lektor i filosofihistorie ved Roskilde Universitet og forfatter til flere bøger om natur og filosofi. Foredraget vil forsøge at indkredse den centrale naturtanke i Thøger Larsens forfatterskab og belyse den i sammenhæng med strømninger i europæisk filosofi og naturforståelse. På den baggrund vil Thøger Larsens digte og prosa skabe forbindelse til glemte, historiske temaer om naturens liv og samtidig udvikle forståelse af menneskets naturfølelse i det 21. århundrede.

Aksel Haaning er lektor ved Roskilde Universitetet, og har i 2021 udgivet bøgerne Naturens Lys. Filosofi og kosmologi i middelalder og renæssance 1250-1650, Forlaget Virkelig samt Aurora, eller Morgenrøde, Forlaget Vandkunsten, om middelalderens spiritualitet og naturfilosofi.

Forelæsningen arrangeres i et samarbejde mellem Lemvig Bibliotek, Lemvig Biohus, Folkebladet Lemvig, Lemvig Folkeuniversitet, Lemvig Gymnasium, Lemvig Kirke og Lemvig Kommune.

.
BIOHUSET LEMVIG
Mandag den 4. april kl. 19.30 Entré: 50 kr. inkl. øl/vand/kaffe