AFLYST – Traditionel dans og musik på Roskilde/Lejreegnen fra 1700-tallet til nutiden: To foredrag samt en ekskursion

v/ Poul Bjergager  

mandag 11. maj 2020 kl. 19:15
2 gange
Jesper Brandt

Folkeuniversitet Skjoldungernes Land udsætter sin debut til efteråret 2020

Vi forventer, at de programaktiviteter, der er beskrevet for foråret 2020 vil indgå i programmet for efteråret 2020 eller foråret 2021

 

Musikarkæologisk udgravning og undersøgelse af melodier og- danse fra nationalparkens landskab

Poul Bjerager er Rigsspillemand, og tidligere chef for Nationalpark Skjoldungernes Land

Hvilke typer melodier og danse har man brugt på Roskilde/Lejre-egnen fra 1700-tallet og op mod nutiden? Hvordan har musikken lydt og dansen gået  her på egnen før rockens tid? Det har tidligere nationalparkchef og nu rigsspillemand Poul Bjerager sammen med studiecirklen ”Roskilde/Lejre Historiske Forsøgskvadrille” undersøgt gennem omfattende arkivstudier og praktiske efterprøvninger.

Poul Bjerager arbejder for tiden på et 2-bindsværk om Lejre- og Roskilde-egnens traditionsmusik og dans. Bind 1 forventes at udkomme på Roskilde Museums Forlag i foråret 2020 og omfatter præsentation af stoffet og dets udførelse og brug, også i vore dage. Der er udgravet 800 melodier og 80 danse.  I bogværket præsenteres et udvalg heraf, samt overraskende ny viden om traditionerne.

Over to forelæsninger i maj gennemgås udgravningerne, kilderne, forsøgsafprøvningerne samt konkrete danse og melodier. Plancher, slides, lydeksempler og videoklip vil indgå i forelæsningerne.
Vi ser nærmere på projektets undersøgeles-metoder.

Udgravningen afsluttes med en ekskursion rundt i Skjoldungelandets musikalske landskab.

 

Program (for detaljer, klik på titlerne):

Mandag d. 11. maj kl. 19:15 – 21:00, Roskilde Museum: 800 melodier, 80 danse og 8 spillemænd  fra Roskilde/Lejre-egnen

Poul Bjerager, Rigsspillemand og tidligere Nationalparkchef, Skjoldungernes land

 

Mandag d. 25. maj kl. 19:15 – 21:00, Roskilde Museum: Musikarkæologiske metoder – en folkemusikalsk rejse gennem tid og landskab

Poul Bjerager, Rigsspillemand og tidligere Nationalparkchef, Skjoldungernes land

Få nærmere oplysninger om forelæsningerne ved at klikke på titlen.

 

Mandag d. 15. Juni kl. 17:15 – ca. 21: Aftenekskursion til historiske steder af betydning for Roskilde/Lejre-egnens musiktradition,

Forelæsningsekskursion i bus gennem tid og landskab i dele af nationalparken, hvor vi “besøger” (hhv. passerer forbi) bl.a. skomager Christoffersen i Himmelev, stadsmusikant Sørensen i Roskilde, gårdmand Jörgensen i Øm, organist Olsen på Ledreborg, fru Andersen i Ejby, dyrlæge Tobiassen i Gevninge samt danse-etablissementet på Skt. Hans.

Turen ledes af Poul Bjerager.

Pris: 350 kr. for begge forelæsninger samt en 4-timers forelæsningsekskursion.  Man kan ikke tilmelde sig særskilt til ekskursionen. Tilmelding, se nedenfor.

Du kan i stedet i begrænset omfang tilmelde dig de enkelte forelæsninger særskilt for 100 kr. ved at klikke på foredragets titel.

For nærmere information om foredragene og ekskursionen skal du henvende dig til Jesper Brandt,  brandt@ruc.dk, 2275 6699

 


350 kr. for begge foredrag samt aftenekskursionen