Tyske flygtninge i Danmark 1945-1949

v/ Inger Buchard. Cand.mag., slægtsforsker  

onsdag 06. oktober 2021 kl. 19:00
1 gang
DS Skive, Skive Folkeuniversitet og Skive Bibliotek

Hvordan var livet som tysk flygtning i Danmark 1945-1949?

Foredraget tager udgangspunkt i en brevveksling mellem en ung mor i Oksbøllejren og hendes slægtninge i Tyskland.

Foredraget er gratis for medlemmer af Danske slægtsforskere Skive.
Ikke medlemmer betaler 30 kr.

Foregår i Multirummet på 1. sal.