Tyske flygtninge på Als og Sundeved 1945-49

v/ Arkivar Leif Hansen Nielsen  

onsdag 24. februar 2016 kl. 19:30
1 gang
Sønderborg Folkeuniversitet

I samarbejde med Historisk Forening for Als og Sundeved