Ulighed

v/ Redaktør, forfatter Arne Hardis m.fl.  

tirsdag 06. november 2018 kl. 17:30
3 gange
Sønderborg Folkeuniversitet

06.11.: Jørgen Dich og den herskende klasse v. redaktør, forfatter Arne Hardis, Weekendavisen. Som rød økonom fulgte Jørgen Dich (1901-75) den slagne vej: kommunist som ung, siden centralt placeret embedsmand og socialdemokrat med en vigtig rolle i opbygningen af velfærdsstaten. Men i 1973 gjorde Jørgen Dich et overraskende udfald mod den velfærdsbygning, han selv havde været med til at opføre: Den nye herskende klasse var ikke kapitalisterne, men offentligt ansatte som pædagoger, lærere og universitetsansatte. Han lød pludselig lige som Mogens Glistrup. Men kan man det? Kan en venstrefløjssocialdemokrat være modstander af en stor offentlig sektor?
(Arne Hardis: Den kætterske socialdemokrat: Jørgen Dich og den herskende klasse, 2018)

13.11.: De lærdes tyranni, v. forfatter Kaare Dybvad Bek, MF DE LÆRDES TYRANNI har hersket i Danmark i flere årtier. Universiteterne producerer kandidater i rekordtal, og a-kasserne kæmper for at opfinde nye stillinger til videnstunge medarbejdere. Regningen betales af eksportvirksomheder, der ikke kan besætte stillinger, fordi der mangler faglærte. Og i velfærden, der bureaukratiseres, centraliseres og drænes for faglighed. Den danske drøm om, at åbne døre på universiteterne ville skabe lighed, har spillet fallit og i praksis gjort uddannelsessystemet til en kilde til ulighed. KAARE DYBVAD BEK tager et opgør med forestillingen om, at morgendagen tilhører akademikerne i den kreative klasse. For ude i virkeligheden er det også industriansatte og bygningshåndværkere, der skaber værdierne, og intet tyder på, at det bliver anderledes. Skal Danmark blive ved med at forberede sig på en kreativ fremtid, som aldrig kommer? spørger forfatteren. Eller skal vi stoppe den akademisering, centralisering og ulighed, som er skabt i vores land gennem de seneste 20 år. Der er behov for et opgør.
(Kaare Dybvad Bek: De lærdes tyranni, 2017)

20.11.: Det forsvundne folk, v. journalist, forfatter Lars Olsen Forfatteren Lars Olsen tager udgangspunkt i »Det forsvundne folk«, som udkommer i efteråret 2018. 39 procent af danskerne har fysisk krævende arbejde, flere end de fleste tror. Meningsdannere antager, at vi kun lever i et »videnssamfund« – dem, vi tidligere kaldte arbejderklassen, er forsvundet under radaren. De er mere utrygge end før og har mistillid til politikere og eliter. Lars Olsen kortlægger klassesamfundet 2.0 ud fra undersøgelser og personlige oplevelser i ét Danmark, vi sjældent møder i medierne og den politiske debat.


270 kr.